Seasoning Powder

เครื่องปรุง

บริษัท มัลติเทคฟู้ดแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ด้วยความชำนาญในสายงาน บริษัท มัลติเทคฟู้ดแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มีความสามารถด้านการผลิตตของเหลวให้กลายเป็นผง ด้วยกระบวนการ Spray Dry ซึ่งจะช่วยแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำห้กลายเป็นผงเพื่อส่งมอบผงปรุงรสให้ในการประกอบอาหารให้มีรสชาติที่ดียิ่งขึ้น โดยกระบวนการผลิตของบริษัทจะเป็น ระบบอัตโนมัติจะนำเข้าของเหลวจากกระบวนการ Extraction process ผ่านเข้าสู่เครื่อง spray dry ขนาดใหญ่ แล้วเปลี่ยนจากของเหลวให้กลายเป็นผง และนำไปบรรจุตามขนาดที่ต้องการ โดยยังคงไว้ซึ่งมีรสชาติและกลิ่นของวัตถุดิบทางธรรมชาติคล้ายเดิม ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีผงปรุงรสหลากหลายชนิด พร้อมตอบสนองคลอบคลุมทุกๆความต้องการของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ไม่ว่าจะเป็นส้กรอก ผงปรุงรส ขนมขบเคี้ยว ซุปกึ่งสำเร็จ อาหารกระป๋อง บะหมี่ หรืออาหารชนิดใดก็ตาม

Type

Savoury
Beef Seasoning
Cheese Seasoning
Chicken Soup Powder
Crab Seasoning
Frank Further Seasoning
Grilled Chicken Seasoning
Hickory Smoke
Hot Chilli Seasoning
Hot Spice Seasoning
Jaew Hon Seasoning
Larb E-San Seasoning
Meat Seasoning

Paprika Barbecue Seasoning
Paprika Seasoning
Sausage Seasoning
Seafood Seasoning
Smoky Seasoning
Som Tam Seasoning
Bolognese Seasoning
Spice Mixed
Spicy Lemon Seasoning
Teriyaki Seasoning
Tom Yum Seasoning
Vegetable Soup
Vienna Seasoning

Sweet Chilli Seasoning/span>

Squid Seasoning

Spicy Sausage

Sweet
Lime Seasoning
Strawberry Cheese Cake Seasoning

seasoning-powder-products-in-4
seasoning-powder-products-in-2

Slide 02 826 5479 789 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปูเหนือ ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 ประเทศไทย sales@mtf.co.th exports@mtf.co.th 02 826 5445 @mtf @ojsqueeze @inthaco ติดต่อสอบถามข้อมูล