OUR BRAND

กว่า 33 ปีที่บริษัท มัลติเทค ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เดินเคียงคู่สังคมไทยตลอดมา จากวันนั้นจนถึงวันนี้ วันเวลาได้พิสูจน์ถึงความทุ่มเทของเราในการสร้างสรรค์ส่วนผสมสารเติมแต่งรสชาติของอาหารคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา โดยที่เรายึดมั่นในคุณภาพไม่เคยเปลี่ยนแปลง จึงทำให้บริษัทฯ ก่อเกิดเป็นแบรนด์สารเติมแต่งราสชาติของอาหารคุณภาพ 2 แบรนด์ ภายใต้การจัดจัดหน่ายของบริษัทฯ

อินทาโก

แบรนด์ อินทาโก เป็นแบรนด์สินค้าที่ผลิตออกมาในรูปแบบผง ซึ่งเน้นจัดจำหน่ายในอุตสาหกรรมเป็นหลัก

ใช้เป็นวัตถุดิบปรุงแต่งรสชาติในอาหาร ก่อกำเนิดขึ้นภายใต้การผลิตของโรงงาน มัลติเทค ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เพื่อตอบสนองลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอาหารย่างครบวงจร ได้แก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, นม, Beverage, ไส้กรอก-ลูกชิ้น, Seasoning House, Snack, Bakery, Pet Food, Poultry, Canning, Frozen Food, Ice Cream, Food Catering, Restaurant, Hotel, Cereal เป็นต้น

icon-brand-oj-color-1

สินค้ามีคุณภาพ

icon-brand-2-c

ใช้ได้หลากหลายวิธี

icon-brand-preserve-food-edit

เก็บรักษาง่าย

icon-brand-4-c

สามารถควบคุม
ต้นทุนการผลิดได้

icon-brand-5

ทำสินค้าได้ตาม
ความต้องการของลูกค้า

OJ SQUEEZE

แบรนด์ OJ SQUEEZE เป็นแบรนด์สินค้าที่ผลิตสินค้ากึ่งสำเร็จรูป ที่ใช้ชงดื่ม

ก่อกำเนิดขึ้นภายใต้การผลิตของโรงงาน มัลติเทค ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จำหน่ายให้กับลูกค้ากลุ่มโรงแรม, ร้านอาหาร, โรงเรียน, โรงพยาบาล, ศูนย์อาหาร หรือใช้แปรรูปอาหารอื่นๆ เช่น ไอศครีม หรือ เบเกอรี่

icon-brand-oj-color-1

สินค้ามีคุณภาพ

icon-brand-oj-color-2

ใช้งานได้ง่าย ประหยัดเวลา

icon-brand-preserve-food-edit

อายุสินค้ายาวนาน เก็บรักษาง่าย

icon-brand-oj-color-4

สามารถทำได้หลากหลายเมนู เช่น เมนูปั่น, เบเกอรี่, เยลลี่, เป็นเครื่องดื่ม

icon-brand-4-c

สามารถควบคุม
ต้นทุนการผลิดได้

และในอนาคตข้างหน้าเราจะยังคงเป็นผู้นำที่นำ
เทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมใหม่ๆ

มาพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณณ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการให้แก่ผู้บริโภคตลอดไป

Slide 02 826 5479 789 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปูเหนือ ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 ประเทศไทย sales@mtf.co.th exports@mtf.co.th 02 826 5445 @mtf @ojsqueeze @inthaco ติดต่อสอบถามข้อมูล