Application for
Oj Squeeze

เครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผง

กว่า 33 ปี บริษัท มัลติเทค ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
มีความชำนาญทางด้านการแปรรูปสินค้าจากวัตถุดิบธรรมชาติ

ซึ่งแบรนด์ OJ SQUEEZE ที่ผลิตจากโรงงาน มิลติเทคฟู้ด เมนูแฟคเจอริ่งจำกัด โดย OJ SQUEEZE มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติ ทำให้ได้รสชาติที่กลมกล่อม ทั้งยังดื่มง่ายเพียงฉีกซองแล้วชง อร่อย สะดวกช่วยให้คุณประหยัดเวลา มีอายุการเก็บรักษายาวนานกว่าผลไว้ทั่วไปพิเศษสุด สามารถนำไปสร้างสรรค์เป็นเมนูต่างๆ ได้หลากหลายเมนู สมูทตี้ ค๊อกเทล ไอศครีม มิลค์เชค เบเกอรี่ หรืออื่นๆ

Product Application

 • Orange
 • Pineapple
 • Lemonade
 • Strawberry
 • Punch
 • Grape
 • Lychee
 • Orange + Passionfruit
 • Mango
 • Blue Pea with Lime
 • Lime & Honey
 • Passionfruit
 • Guava
 • Orange
 • Pineapple
 • Lemone
 • Strawberry
 • Punch
 • Grape
 • Lychee
 • Apple
 • Orange + Passionfruit
 • Mango
 • Blue Pea with Lime
 • Lime & Honey
 • Passionfruit
 • Lemongrass
 • Green Tea
 • Orange
 • Pineapple
 • Lemone
 • Strawberry
 • Punch
 • Grape
 • Lychee
 • Orange + Passionfruit
 • Mango
 • Blue Pea with Lime
 • Lime & Honey
 • Passionfruit
 • Strawberry
 • Mango
 • Chocolate
 • Coffee Mixed
 • Ice Tea
 • Strawberry
 • Mango
 • Longan
 • Bael
 • Chocolate
 • Coffee Mixed
 • Ice Tea

Slide 02 826 5479 789 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปูเหนือ ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 ประเทศไทย sales@mtf.co.th exports@mtf.co.th 02 826 5445 @mtf @ojsqueeze @inthaco ติดต่อสอบถามข้อมูล