Our Facilities

โรงงาน บริษัท มัลติเทค ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ตั้งอยู่บนทำเลที่เป็นใจกลางของแหล่งวัตถุดิบการเกษตรคุณภาพดีอย่างประเทศไทย

ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู(เหนือ) จ. สมุทรปราการ เป็นแหล่งที่รวมของการอุตสาหกรรมซึ่งเป็นความสำคัญทางเศรษฐกิจสังคม

โดยโรงงานก่อสร้างภายใต้ความสะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องตามตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารระดับนานาชาติ เพรียบพร้อมไปด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสามารถรองรับทุกความต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อเป็นการตอกย้ำว่ากระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดของบริษัทและสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการใช้สินค้า

Research & Development

หัวใจของความสำเร็จที่พาเราก้าวข้ามทุกข้อจำกัด คือห้องวิจัยและพัฒนาที่ เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ทันสมัย ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และทีมนักวิจัย ที่ร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี รูป รส กลิ่น สี และคุณสมบัติทางโภชนาการที่ได้มาตรฐาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม

Quality Control

พร้อมรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยระบบการตรวจสอบคุณภาพ ด้วยเครื่องมือตรวจสอบที่มีความละเอียดและเที่ยงตรงสูง และทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดในทุกๆ ขั้นตอน ให้ลูกค้าเพื่อให้ได้ความมั่นใจว่า ลูกค้าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากเรา

Production Process

มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานสากล โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ใช้ระบบอัตโนมัติควบคุมเครื่องจักร ที่มีความแม่นยำสูง เพื่อรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทุกยุคทุคสมัย

Warehouse Area

จัดสรรอย่างเป็นระบบด้วยระบบคลังสินค้า ที่แบ่งแยกจัดเก็บทั้งในส่วนของ วัตถุดิบและสินค้าสำหรับเตรียมการจัดส่ง อย่างเป็นระบบ โดยสามารถควบคุมทั้งอุณหภูมิ ความชื้น รวมถึงความสะอาดไว้อยู่เสมอ

Office Area

ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ห้องประชุม ห้องอาหาร เป็นต้น โดยมีระบบเรื่องการรักษาความปลอดภัย ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดด้วยห้อง CCTV

Slide 02 826 5479 789 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปูเหนือ ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 ประเทศไทย sales@mtf.co.th exports@mtf.co.th 02 826 5445 @mtf @ojsqueeze @inthaco ติดต่อสอบถามข้อมูล