Our Products

Condiment Extract Powder

การแปรรูปอาหารประเภทหมักและโปรตีนมีมาอย่างยาวนาน

อาหารประเภทหมักและโปรตีนสกัดจากกรรมวิธีเอนไซม์จากถั่วเหลือง ข้าวโอ้ต ข้าวโพด และข้าวสาลี ถูกใช้มาประกอบเป็นส่วนหนึ่งในส่วนผสมของอาหารเพื่อสร้างรสชาติและกลิ่นมาเป็นเวลานาน และด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ ของบริษัท มัลติเทคฟู้ดแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จากวันนั้นจนวันนี้บริษัท มีความพร้อมและมีศักยภาพในการผลิตและแปรรูปอาหารประเภทหมักและโปรตีนสกัดจากกรรมวิธีเอนไซม์จากถั่วเหลือง ข้าวโอ้ต ข้าวโพด และข้าวสาลี โดยเข้าสู่กระบวนการผลิต ให้เปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบผง ซึ่งวัตถุดิบต่างๆ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ และพัฒนากระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพการผลิตอยู่เสมอ

Natural Extract
Powder

ผัก ผลไม้ สมุนไพร และธัญพืช ในครัวเรือน

เราใช้ผัก ผลไม้ สมุนไพร ตลอดจนธัญพืชตามสูตรต่าง ๆ เพื่อประกอบอาหารทั้งคาวหวานให้อร่อย อินทาโกเข้าใจความสำคัญของวัตถุดิบอาหารเหล่านี้ จึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบผง โดยผลิตขึ้นจากผักและผลไม้คุณภาพดีเพื่อคุณ สามารถใช้สร้างสรรได้หลากหลายเมนู ตั้งแต่ซุปเบสจนถึงเครื่องดื่ม (ชนิดพร้อมดื่ม) เป็นต้น

Instant Beverage Powder

ผงชงสำเร็จรูป

ตอบสนองธุรกิจร้านอาหาร โรงแรม คาเทอริ่ง ด้วยผงชงสำเร็จรูป ภายใต้กระบวนการผลิตของบริษัท มัลติเทค ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ที่นำวัตถุดิบธรรมชาติ เข้าสู่กระบวนการผลิตแปรรูปให้เป็นผง โดยคัดสรรแต่วัตถุดิบคุณภาพ สู่ผลิตภัณฑ์ ผงชงพร้อมดื่มหลากหลายรสชาติ รสชาติที่อร่อยกลมกล่อม ทานง่าย สามารถชงดื่มได้ทันที หรือนำไปสร้างเมนูต่างๆ ได้หลากหลายตามใจชอบ

Seasoning Powder Products

บริษัท มัลติเทคฟู้ดแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ด้วยความชำนาญในสายงาน บริษัท มัลติเทคฟู้ดแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มีความสามารถด้านการผลิตตของเหลวให้กลายเป็นผง ด้วยกระบวนการ Spray Dry ซึ่งจะช่วยแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำห้กลายเป็นผงเพื่อส่งมอบผงปรุงรสให้ในการประกอบอาหารให้มีรสชาติที่ดียิ่งขึ้น โดยกระบวนการผลิตของบริษัทจะเป็น ระบบอัตโนมัติจะนำเข้าของเหลวจากกระบวนการ Extraction process ผ่านเข้าสู่เครื่อง spray dry ขนาดใหญ่ แล้วเปลี่ยนจากของเหลวให้กลายเป็นผง และนำไปบรรจุตามขนาดที่ต้องการ โดยยังคงไว้ซึ่งมีรสชาติและกลิ่นของวัตถุดิบทางธรรมชาติคล้ายเดิม ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีผงปรุงรสหลากหลายชนิด พร้อมตอบสนองคลอบคลุมทุกๆความต้องการของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ไม่ว่าจะเป็นส้กรอก ผงปรุงรส ขนมขบเคี้ยว ซุปกึ่งสำเร็จ อาหารกระป๋อง บะหมี่ หรืออาหารชนิดใดก็ตาม

Condiment Flavour

เครื่องปรุงรส
กลิ่นของอาหารสามารถก่อให้เกิดรสอร่อยต่ออาหารชนิดต่างๆ มากมาย

บริษัท มัลติเทคฟู้ดแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จึงพัฒนากระบวนการผลิตผงปรุงแต่งกลิ่นและรสาติ ที่สกัดจากวัถถุดิบธรรมชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านกลิ่นและรสชาติของผู้บริโภค เสมือนได้บริโภคอาหารจากธรรมชาติ ที่เหนือไปกว่านั้นต้องมีราคาต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า กลิ่นอาหารที่ได้จากธรรมชาติจริงๆ โดยบริษัทฯ สามารถผลิตผงปรุงแต่งได้หลากหลายกลิ่นและรสชาติ

Slide 02 826 5479 789 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปูเหนือ ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 ประเทศไทย sales@mtf.co.th exports@mtf.co.th 02 826 5445 @mtf @ojsqueeze @inthaco ติดต่อสอบถามข้อมูล