ไส้กรอก

การใช้ผงเป็นสารปรุงแต่งรสและกลิ่นของอาหารประเภทไส้กรอก

ซึ่งปริมาณการใช้อาจปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามความพอใจของลูกค้าโดยคุณสมบัติของผงจะช่วยเพิ่ม รสชาติ กลิ่นของผลิตภัณฑ์ และยังได้คุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันเป็นเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก

Product Application

 • Hydrolysed Soy Sauce
 • Japanesed Soy Sauce
 • Natural Squid
 • Oyster
 • Shrimp
 • Beef Flavour
 • Chicken Flavour
 • HVP Roast Meat
 • Roast Meat Flavour
 • Meat Seasoning/li>
 • Grilled Chicken Seasoning
 • Beef Seasoning
 • Crab Seasoning
 • Frank Further Seasoning
 • Hickory Smoke
 • Hot Spice Seasoning
 • Sausage Seasoning
 • Spice Mixed
 • Vegetable Soup
 • Vienna Seasoning
 • Chicken Seasoning
 • Meat Seasoning
Buy now